מערכת שעות לפי מיקומים
מורים
קטגוריות

ראשון, 10/11/2019

שעת המפגש18:00 - 19:00
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99
שעת המפגש19:00 - 20:00
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99
שעת המפגש20:00 - 21:00
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99

שני, 11/11/2019

שעת המפגש07:45 - 08:45
מיקוםמנדלי 9
מקומות פנויים99
שעת המפגש08:45 - 09:45
מיקוםמנדלי 9
מקומות פנויים99
שעת המפגש10:00 - 11:00
מיקוםמנדלי 9
מקומות פנויים99
שעת המפגש17:45 - 18:45
מיקוםדרך שלמה 39
מקומות פנויים99
שעת המפגש19:15 - 20:15
מיקוםמסילת ישרים 92, שפירא
מקומות פנויים99

שלישי, 12/11/2019

שעת המפגש17:00 - 18:00
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99
שעת המפגש18:05 - 19:00
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99
שעת המפגש19:30 - 20:30
מיקוםמסילת ישרים 92, שפירא
מקומות פנויים99

רביעי, 13/11/2019

שעת המפגש08:00 - 09:00
מיקוםמסילת ישרים 92, שפירא
מקומות פנויים99
שעת המפגש09:30 - 10:30
מיקוםידידיה פרנקל 30
מקומות פנויים99
שעת המפגש10:30 - 11:30
מיקוםידידיה פרנקל 30
מקומות פנויים99
שעת המפגש16:00 - 17:00
מיקוםמסילת ישרים 92, שפירא
מקומות פנויים99

חמישי, 14/11/2019

שעת המפגש09:30 - 10:30
מיקוםדרך שלמה 39
מקומות פנויים99
שעת המפגש11:15 - 12:15
מיקוםמנדלי 9
מקומות פנויים99
שעת המפגש12:20 - 13:20
מיקוםמנדלי 9
מקומות פנויים99
שעת המפגש17:30 - 18:30
מיקוםמנדלי 9
מקומות פנויים99
שעת המפגש18:30 - 19:30
מיקוםמנדלי 9
מקומות פנויים99

שישי, 15/11/2019

שעת המפגש09:15 - 10:15
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99
שעת המפגש10:15 - 11:15
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99
שעת המפגש11:15 - 12:15
מיקוםשמעון הצדיק 18, יפו
מקומות פנויים99
נבנה על ידי תאזמן